Hoạt động CLB

Tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh tại English and More để cải thiện kỹ năng giao tiếp, gặp gỡ bạn bè mới và tham gia các hoạt động thú vị.